2017-01-17

Żłobki i przedszkola w woj. łódzkim!

Do 07 lutego 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie na edukację przedszkolną. A w nich szansa na uzyskanie dofinansowania na:

- tworzenie nowych miejsc przedszkolnych;
- dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
- realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci;
- doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Poziom dofinansowania to aż 85%.

Do 23 lutego 2017 r. trwa konkurs na opiekę nad dziećmi do lat 3, a w nim:
- tworzenie nowych miejsc opieki (żłobki, kluby dziecięce);
- aktywizacja zawodowa rodziców dzieci do lat 3 (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia).
W ramach kosztów możliwe doposażenie placówek w środki trwałe i prace adaptacyjne.

Nie czekaj. Zapraszamy do kontaktu!

2017-01-17

Wsparcie kształcenia zawodowego w woj. Śląskim

Już w I kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs na wsparcie kształcenia zawodowego osób dorosłych dla woj. Śląskiego. A w nim istnieje możliwość na uzyskanie dofinansowania na:

- KKZ dla osób dorosłych; szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego;
-pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych;
- kształcenie dla os. dorosłych w formach szkolnych;
- stworzenie w szkole kształcących osoby dorosłe, warunków kształcenia zawodowego (w tym zakupy środków trwałych; prace adaptacyjne);
- doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu;
- tworzenie i rozwój Centrów Kształcenia Zawodowego i ustawicznego.
 Wkrótce więcej informacji.
Zapraszamy do kontaktu
 

2016-02-24

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej oferty szkoleń, prowadzonych przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów-praktyków: psychologów, analityków finansowych, specjalistów z obszarów księgowości, IT oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS, EFRR. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szereg KORZYŚCI oraz umożliwić znaczne obniżenie kosztów realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych.

 

Naszą ideą jest dostarczanie klientom wsparcia doradczo-szkoleniowego, umożliwiającego efektywny rozwój organizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

Aktualnie oferujemy szkolenia z następujących obszarów:

  • Szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji menedżerskich, w tym: kierowanie i przywództwo, ocena, motywowanie pracowników, wyznaczanie i delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością pracowników, trening skuteczności osobistej;
  • Szkolenia z zakresu HR, w tym: analiza stanowiska pracy, tworzenie profilu idealnego kandydata, sposoby pozyskiwania kandydatów, analiza dokumentów aplikacyjnych, , wywiad kwalifikacyjny, testy i kwestionariusze stosowane w procesie oceny przydatności zawodowej, ośrodki oceny (Assessment Centre/Development Centre);
  • Szkolenia z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, w tym: komunikacja interpersonalna, współpraca, asertywność, radzenie sobie ze stresem, trening skuteczności osobistej;
  • Szkolenia z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków UE (EFS, EFRR, PROW, PO RYBY) oraz rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE
  • Szkolenia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym: ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością firmy oraz strategie płynnościowe, szacowanie wartości firmy, firma na rynku kapitałowym;
  • Coachingi indywidualne: biznesowe, menedżerskie, itp.;
  • Marketing firmy oraz E-Marketing, w tym: działania PR, kampanie promocyjne, reklama w sieci, SEO, SEM, social medial, viral marketing, google adwords
  • Szkolenia z zakresu IT, w tym: pakiet Office, dedykowane szkolenia z zakresu wybranych aplikacji i systemów informatycznych;
  • Szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do skorzystania zakładki kontakt.

2016-01-28

Weryfikacja poprawności realizacji projektu

Projekt się zakończył a Ty nie jesteś pewien czy dokumentacja jest prawidłowa i można dokonać jej archiwizacji? Potrzebujesz wsparcia doświadczonych osób?

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Prowadzimy kontrole obejmujące kluczowe obszary realizacji projektów. Przedstawimy wnioski i zarekomendujemy usprawnienia.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do zakładki kontakt.

2016-01-28

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Profes Consulting Sp. J.
Zapraszamy do lokalu na ulicę Piotrkowską 66, lokal 10.


2015-07-08

Koniec projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny tre

Szanowni Państwo,


Z uwagi na zakończenie projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny trening umiejętności kulinarnych" pragniemy podziękować naszym partnerom ZSP2 w Tomaszowie Mazowieckim oraz firmie GroMar Sp. z o.o. oraz ich pracownikom za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację działań projektowych. To dzięki nim udało się zakończyć projekt z sukcesem. Dziękujemy!