2016-07-27

Dotacje dla innowacyjnych MŚP - woj. Kujawsko - Po

Mikro, małych i średnich przedsiębiorców z woj. Kujawsko - Pomorskiego zapraszamy do zapoznania się z warunkami konkursu z Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP:

 

Na co można otrzymać dofinansowanie? Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

 

 1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
 2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
 3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

Nabór trwa od 2016-09-19 do 2016-09-30

 

Zapraszamy do kontaktu!

2016-07-27

Wzrost konkurencyjności MŚP - LUBELSKIE

Jeśli jesteś mikro lub małym przedsiębiorcą i zależy Ci na :

 

 • Stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.
 • Zastosowaniu nowoczesnych technologii - w szczególności rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).
 • Wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Wdrożeniu w przedsiębiorstwie wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

To masz jeszcze szansę! Nabór wniosków trwa do 08.09.2016 r.

 

Zapraszamy do kontaktu!

2016-02-24

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej oferty szkoleń, prowadzonych przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów-praktyków: psychologów, analityków finansowych, specjalistów z obszarów księgowości oraz IT oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szereg KORZYŚCI oraz umożliwić znaczne obniżenie kosztów realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych.

 

Naszą ideą jest dostarczanie klientom wsparcia doradczo-szkoleniowego, umożliwiającego efektywny rozwój organizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

Aktualnie oferujemy szkolenia z następujących obszarów:

 • Szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji menedżerskich, w tym: kierowanie i przywództwo, ocena, motywowanie pracowników, wyznaczanie i delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością pracowników, trening skuteczności osobistej;
 • Szkolenia z zakresu HR, w tym: analiza stanowiska pracy, tworzenie profilu idealnego kandydata, sposoby pozyskiwania kandydatów, analiza dokumentów aplikacyjnych, , wywiad kwalifikacyjny, testy i kwestionariusze stosowane w procesie oceny przydatności zawodowej, ośrodki oceny (Assessment Centre/Development Centre);
 • Szkolenia z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, w tym: komunikacja interpersonalna, współpraca, asertywność, radzenie sobie ze stresem, trening skuteczności osobistej;
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków UE (EFS, EFRR, PROW, PO RYBY)
 • Szkolenia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym: ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością firmy oraz strategie płynnościowe, szacowanie wartości firmy, firma na rynku kapitałowym;
 • Coachingi indywidualne: biznesowe, menedżerskie, itp.;
 • Marketing firmy oraz E-Marketing, w tym: działania PR, kampanie promocyjne, reklama w sieci, SEO, SEM, social medial, viral marketing, google adwords
 • Szkolenia z zakresu IT, w tym: pakiet Office, dedykowane szkolenia z zakresu wybranych aplikacji i systemów informatycznych;
 • Szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do skorzystania zakładki kontakt.

2016-01-28

Weryfikacja poprawności realizacji projektu

Projekt się zakończył a Ty nie jesteś pewien czy dokumentacja jest prawidłowa i można dokonać jej archiwizacji? Potrzebujesz wsparcia doświadczonych osób?

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Prowadzimy kontrole obejmujące kluczowe obszary realizacji projektów. Przedstawimy wnioski i zarekomendujemy usprawnienia.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do zakładki kontakt.

2016-01-28

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Profes Consulting Sp. J.
Zapraszamy do lokalu na ulicę Piotrkowską 66, lokal 10.


2015-07-08

Koniec projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny tre

Szanowni Państwo,


Z uwagi na zakończenie projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny trening umiejętności kulinarnych" pragniemy podziękować naszym partnerom ZSP2 w Tomaszowie Mazowieckim oraz firmie GroMar Sp. z o.o. oraz ich pracownikom za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację działań projektowych. To dzięki nim udało się zakończyć projekt z sukcesem. Dziękujemy!