2016-02-26

Żłobki i przedszkola w świętokrzyskim!

Rusza dofinansowanie na tworzenie miejsc opieki dzieci do lat 3 w woj. świętokrzyskim. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

2016-02-24

AKTUALNA OFERTA SZKOLEŃ

Zapraszamy do skorzystania z aktualnej oferty szkoleń, prowadzonych przez współpracujących z nami doświadczonych trenerów-praktyków: psychologów, analityków finansowych, specjalistów z obszarów księgowości oraz IT oraz specjalistów ds. pozyskiwania i wdrażania środków EFS. Dzięki wykorzystaniu bogatego doświadczenia zawodowego naszych ekspertów oraz ich specjalistycznych kwalifikacji, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom szereg KORZYŚCI oraz umożliwić znaczne obniżenie kosztów realizacji dedykowanych projektów szkoleniowych.

 

Naszą ideą jest dostarczanie klientom wsparcia doradczo-szkoleniowego, umożliwiającego efektywny rozwój organizacji, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.

 

Aktualnie oferujemy szkolenia z następujących obszarów:

 • Szkolenia z zakresu kształtowania kompetencji menedżerskich, w tym: kierowanie i przywództwo, ocena, motywowanie pracowników, wyznaczanie i delegowanie zadań, zarządzanie efektywnością pracowników, trening skuteczności osobistej;
 • Szkolenia z zakresu HR, w tym: analiza stanowiska pracy, tworzenie profilu idealnego kandydata, sposoby pozyskiwania kandydatów, analiza dokumentów aplikacyjnych, , wywiad kwalifikacyjny, testy i kwestionariusze stosowane w procesie oceny przydatności zawodowej, ośrodki oceny (Assessment Centre/Development Centre);
 • Szkolenia z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, w tym: komunikacja interpersonalna, współpraca, asertywność, radzenie sobie ze stresem, trening skuteczności osobistej;
 • Szkolenia z zakresu pozyskiwania i wdrażania środków UE (EFS, EFRR, PROW, PO RYBY)
 • Szkolenia z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, w tym: ocena projektów inwestycyjnych, zarządzanie płynnością firmy oraz strategie płynnościowe, szacowanie wartości firmy, firma na rynku kapitałowym;
 • Coachingi indywidualne: biznesowe, menedżerskie, itp.;
 • Marketing firmy oraz E-Marketing, w tym: działania PR, kampanie promocyjne, reklama w sieci, SEO, SEM, social medial, viral marketing, google adwords
 • Szkolenia z zakresu IT, w tym: pakiet Office, dedykowane szkolenia z zakresu wybranych aplikacji i systemów informatycznych;
 • Szkolenia z zakresu BHP i pierwszej pomocy.

 

W celu uzyskania szczegółowej oferty zapraszamy do skorzystania zakładki kontakt.

2016-02-24

Jak dostać do 100% dofinansowania na szkolenia?

Jeśli poszukujesz dofinansowania na realizację szkoleń zawodowych dla Twoich pracowników (tj. szkoleń pozostających w bezpośrednim związku z branżą lub  zawodem, mających na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych) skontaktuj się z nami.

 

Nasi konsultanci pomogą Ci zdobyć dofinansowanie na:

 • określenie potrzeb szkoleniowych;
 • realizację kursów i studiów podyplomowych prowadzonych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • realizację egzaminów umożliwiających uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończeniu kształcenia;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

 

Grupa docelowa szkoleń:

 

Pracodawcy – zgodnie z ustawą z 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy sformułowanie PRACODAWCA oznacza jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;

 

Pracownicy – osoby zatrudnione w firmie na umowę o pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas nieokreślony czy określony, a także czy na pełny etat, czy tylko na część etatu

 

Kto może aplikować:

Wszyscy pracodawcy (zarówno MŚP jak i duże firmy, również z kapitałem zagranicznym, JST, Urzędy, Szkoły, Przedszkola i inne podmioty, spełniające definicję pracodawcy).

 

Wartość dofinansowania:

 

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,

 

 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego - jeżeli należy do grupy mikro przedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

 

Pomoc na szkolenia udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis (maksymalna wartość otrzymanej pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku, wyjątkiem są tu firmy z sektora transportu, które nie mogą przekroczyć kwoty 100 tys. euro w okresie 3 lat).

 

 

Zapraszamy do kontaktu!

2016-01-28

Weryfikacja poprawności realizacji projektu

Projekt się zakończył a Ty nie jesteś pewien czy dokumentacja jest prawidłowa i można dokonać jej archiwizacji? Potrzebujesz wsparcia doświadczonych osób?

 

Zapraszamy do kontaktu!

 

Prowadzimy kontrole obejmujące kluczowe obszary realizacji projektów. Przedstawimy wnioski i zarekomendujemy usprawnienia.

 

Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do zakładki kontakt.

2016-01-28

Zmiana siedziby

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż od stycznia 2016 roku zapraszamy do nowej siedziby Profes Consulting Sp. J.
Zapraszamy do lokalu na ulicę Piotrkowską 66, lokal 10.


2015-07-08

Koniec projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny tre

Szanowni Państwo,


Z uwagi na zakończenie projektu "Mistrz Kuchni - Profesjonalny trening umiejętności kulinarnych" pragniemy podziękować naszym partnerom ZSP2 w Tomaszowie Mazowieckim oraz firmie GroMar Sp. z o.o. oraz ich pracownikom za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację działań projektowych. To dzięki nim udało się zakończyć projekt z sukcesem. Dziękujemy!

2015-07-08

Nowe funkcjonalności na stronie

Teraz bądź na bieżąco! Nowe projekty, nowe wyzwania, kolejne sukcesy ... Wprowadzenie nowej funkcjonalności na stronie ma ułatwić Państwu odnalezienie projektu, z którego mogliby Państwo skorzystać. Wykaz projektów zawiera najważniejsze informacje, bardziej szczegółowe dane można uzyskać klikając w nazwę projektu. Mamy nadzieję, że wygodnie będzie Państwu korzystać z nowej funkcjonalności. Chcąc na bieżąco dzielić się z Państwem wszelkimi nowościami w zakresie projektów unijnych uruchomiliśmy moduł news-ów. Chcemy być dla Państwa zawsze na czasie:)